Word gezonder door rustiger te ademen

Privacyverklaring

Privacyverklaring Buteykotraining

Buteykotraining is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina zie je wat er gebeurt met gegevens die jij aan Buteykotraining verstrekt.

Hilke Vrensen
Burg vd Venstraat 19
5076 CH  Haaren
info@buteykotraining.nl
hilke@buteykotraining.nl

Deze verklaring is alleen van toepassing op de website https://buteykotraining.nl, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt. Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje naar info@buteykotraining.nl

Gebruik van jouw persoonsgegevens

Op de website en bij het afnemen van diensten en producten van Buteykotraining laat je (persoons)gegevens achter. Buteykotraining vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens.

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens Buteykotraining verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website (denk aan reageren op en delen van artikelen, mail personaliseren) en van de diensten die je afneemt:

–          Voornaam

–          Achternaam

–          Geslacht

–          Nationaliteit

–          Mailadres

–          Telefoonnummer

–          Adresgegevens

–          Geboortedatum

–          Bedrijfsnaam

–          btw-nummer

–          bankrekeningnummer

–          intakeformulier

–          informatie die je invult op de website, zoals een bericht in het contactformulier

–          technische gegevens zoals je IP-adres, MAC-adres en zogeheten identifiers in cookies en gegevens over jouw activiteiten op onze website

Doeleinden

Buteykotraining verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

–          zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website

–          om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren of antwoord te geven op vragen

–          om jou te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (elke mail bevat een uitschrijflink)

–          om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren

–          om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren

–          Buteykotraining is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Buteykotraining heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt Buteykotraining ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn

Buteykotraining bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

–          Websitedata worden 2 jaar bewaard. Google Analytics bewaart gegevens standaard 26 maanden, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat de data geanonimiseerd worden.

–          Buteykotraining bewaart de administratie tot 7 jaar terug (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst).

Persoonsgegevens delen met derden

Buteykotraining verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt Buteykotraining gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voorbeeld: Buteykotraining maakt gebruik van een externe partij voor de afhandeling van de administratie. De boekhouder boekt facturen in en je gegevens liggen opgeslagen in een boekhoudpakket.

Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Buteykotraining in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Buteykotraining voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij externe partijen.

Voor het verstrekken van medische gegevens geldt uiteraard geheimhouding vanuit Buteykotraining. Het delen met derden zal enkel gebeuren nadat je schriftelijke toestemming hebt verleend aan Buteykotraining.

Cookies en profilering

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Buteykotraining gebruikt functionele, analytische en marketing cookies.

Door jouw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kan Buteykotraining jou gerichtere content sturen en bijvoorbeeld beter aansluiten bij jouw interesses, voorkennis en producten die je al hebt gekocht.

Bij jouw eerste bezoek aan www.buteykotraining.nl ben je geïnformeerd over de cookies die Buteykotraining gebruikt en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een toestemmingscookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

Je kan je toestemming op de cookie-pagina altijd aanpassen of intrekken. Op die pagina staat ook het volledige overzicht met de cookies die Buteykotraining gebruikt.

Functionele of technische cookies

Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Analytische cookies

Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo ziet Buteykotraining hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.

Google Analytics gebruikt voor de statistieken de IP-adressen van websitebezoekers. Theoretisch is het mogelijk om op basis van een volledig IP-adres meer informatie over een bezoeker te achterhalen, ook al is dat niet toegestaan.

Toch maakt Buteykotraining voor de zekerheid gebruik van IP-masking. Google Analytics verwijdert de laatste cijfers van IP-adressen voordat deze worden gebruikt en opgeslagen. De gegevens komen dus niet terecht bij Google.

Marketing of tracking cookies

Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Social media

De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers www.buteykotraining.nl bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht.

Je kan heel gemakkelijk berichten van deze website delen. Voor de social share buttons gebruikt Buteykotraining cookies. Buteykotraining heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements.
Bekijk de privacy policy van Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ | Instagram | YouTube

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buteykotraining.nl

Beveiliging

Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt Buteykotraining de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

Heb je een klacht?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hilke Vrensen Buteyko Ademspecialist.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Haaren, 19-09-2019

19-09-2019 Hilke Vrensen – Privacyverklaring

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

Privacyverklaring