Word gezonder door rustiger te ademen

De oorsprong van Buteyko

Grondlegger van de Buteyko methode

De Buteyko ademhalingstechniek is vernoemd naar Konstantin Pavlovich Buteyko, voormalig fysioloog en arts uit de Oekraïne. Tijdens zijn studie polytechniek breekt de Tweede Wereldoorlog uit en wordt hij als dienstplichtige opgeroepen. Na de oorlog besluit Kontstantin Buteyko medicijnen te gaan studeren en zich te richten op de meest gecompliceerde machine die er bestaat; het menselijk lichaam.

Buteyko vergelijkt de ademhaling van zieke en gezonde mensen

Tijdens zijn studie krijgt Buteyko de opdracht de ademhaling van zieke mensen te onderzoeken. Hij stelt vast dat de ademhaling van zieke mensen anders is dan van gezonde mensen: mensen met een aandoening blijken namelijk veel dieper te ademen. Vervolgens laat Buteyko ook gezonde personen diep ademen, zoals de zieke mensen doen. Het gevolg: de gezonde mensen worden duizelig, misselijk, gaan piepend ademen, hoesten, krijgen hoofdpijn of vallen flauw.

Diepe ademhaling als oorzaak voor diverse aandoeningen

Buteyko vermoedt dat een diepe ademhaling longhyperventilatie en ook een verandering teweegbrengt in de stofwisseling. Na diverse tests en verdere onderzoeken, ontdekt Buteyko dat diepe ademhaling de fundamentele oorzaak is van astma en een aantal andere aandoeningen.

Buteyko test zijn bevindingen op zichzelf

Zelf heeft Buteyko last van hoge bloeddruk, hoofdpijn en een ernstige nierziekte. Hij meet zijn CO₂-niveau welke lager dan de norm blijkt. Aangezien teveel ademen het CO₂-niveau in de longen verder laat dalen, lijkt het verbeteren van de ademhaling de oplossing voor zijn fysieke probleem. Door zelf minder te gaan ademen wordt zijn hartslag rustiger, daalt zijn bloeddruk en verdwijnen de hoofdpijnen. Later verdwijnen ook de klachten van de nierziekte. Als hij weer dieper ademt, komen de klachten terug. Vanuit deze constatering gaat hij verder aan het werk met zijn patiënten. Het oppervlakkig ademhalen, ofwel hyperventileren, veroorzaakt verkramping van glad spierweefsel en irritatie van de luchtwegen, zo blijkt uit onderzoek. Kortom, een diepe ademhaling verstoort het chemische evenwicht van het lichaam.

Ziektes als natuurlijke bescherming tegen diep ademen

Buteyko concludeert dat een aantal ziekten eigenlijk beschermende reacties van het lichaam zijn om er voor te zorgen dat de persoon minder gaat ademen, om zo het innerlijke milieu van de cellen in het lichaam in balans te houden. De ziektes blijken niet zozeer een oorzaak van klachten te zijn, maar een gevolg van een dieperliggend probleem: de natuurlijke ademhaling die verstoord is.

Onderzoek bevestigt de theorie van Buteyko

In 1960 wordt Buteyko hoofd in het Laboratorium van Functionele Diagnostiek in het Instituut van Experimentele Biologie en Geneeskunde in Siberië. Daar doet hij opnieuw onderzoek naar de ademhaling van zowel zieke als gezonde mensen. Begin 1960 presenteert hij zijn werk aan collega’s en licht zijn visie en conclusies toe. Hij legt het verband tussen diep ademen, het CO₂-niveau, spierspasmen en de gevolgen voor de gezondheid. Tien jaar lang verzamelt Buteyko gegevens ter bevestiging van zijn theorie. Hij heeft voor 1967 al honderden patiënten met astma, hoge bloeddruk en andere ziekten succesvol behandeld, en medisch specialisten opgeleid tot Buteyko-therapeut.

Buteyko methode officieel erkend

Aanvankelijk ondervindt Buteyko weerstand van de gevestigde orde. Buteyko heeft echter een ‘lange adem’ en zet door. Uiteindelijk slaagt Buteyko er in de autoriteiten te overtuigen van zijn toepassingen voor ademregulatie. Zodoende erkent het Ministerie van Volksgezondheid van de USSR in 1985 officieel Buteyko’s methode. Buteyko wordt hiermee de voorgeschreven behandeling van bronchiale astma en dat verspreidt zich als een olievlek naar andere landen zoals het verenigd Koninkrijk, Australië en Amerika.

Buteyko’s nalatenschap als oplossing voor gezondheidsproblemen

Door het noodlot blaast Buteyko in 2003 op 80-jarige leeftijd zijn laatste adem uit. Door Buteyko’s vele onderzoeken en doorzettingsvermogen laat hij ons waardevolle inzichten na. Dankzij Buteyko beschikken we over een krachtige methode die ons in staat stelt vele hyperventilatie gerelateerde aandoeningen te ontdekken, herkennen en genezen.