Word gezonder door rustiger te ademen

Wat is een diepe ademhaling?

Heel begrijpelijk wanneer je juist denkt dat een diepe ademhaling goed voor je is. We horen het tenslotte al heel ons leven lang: “Adem maar eens lekker diep in en uit.” Waarom zegt dr. Buteyko dan dat de diepe ademhaling verminderd dient te worden? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten wat dr. Buteyko verstaat onder een diepe ademhaling. 

De diepe ademhaling

Wanneer je meer, dieper, zwaarder, luidruchtiger of sneller ademt dan de norm dan noemt dr. Buteyko dit een te diepe ademhaling. Je ademt dan meer dan de norm. Normaal gesproken adem je in rust 6 liter per minuut. Die hoeveelheid lucht vergroot wanneer je diepere ademteugen neemt of wanneer je sneller ademt. Er gaat dan meer lucht door de longen. Dit noemt dr. Buteyko een te diepe ademhaling. Zelf vond ik dat best verwarrend, want ik dacht altijd dat diep ademen goed was. Een term als overmatige longventilatie begrijp ik beter. Je ademt dan meer dan nodig is. Dat bedoelen we dus als we het hebben over te diepe ademhaling.

De yogi onder de boom

Hoe zit het dan met meditaties die juist een diepe ademhaling voorschrijven? In het westen wordt de diepe ademhaling in bijvoorbeeld yoga of mindfulness vaak overbelicht. Dit komt omdat wij in het Westen graag iets willen doen of willen sturen. Meer ons best doen, over onze grenzen gaan, dat kunnen we wel. We zijn vergeten hoe het is om minder te doen. Gewoon zijn, net als die yogi onder de boom, die je niet hoort of ziet ademen. Deze yogi weet hoe die na een oefening met een diepe ademhaling weer terug kan naar de rustige, ontspannen ademhaling. De meeste van ons zijn dat vergeten. Hoe fijn is het dat je weer herinnerd mag worden aan die rustige, ontspannen ademhaling?

adem en yoga